AKTUALNOŚCI

ZADANIE I (Część 1)

Ruch na nowo otwartym odcinku Zadania I odbywa się bez przeszkód

czytaj więcej ...

ZADANIE IIA (Część 2a)

Stan na 29.07.2011.

W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco...

czytaj więcej ...

ZADANIE IIB (Część 2)

Stan na 22.07.2011.

W minionym okresie sprawozdawczym prowadzono następujące prace...

czytaj więcej ...

Mapa 1. Przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW 8
Mapa 1. Przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW 8
Nr projektu:
Zadanie I (Część 1) - GDDKiA O/WR 51/PO/R/R-2/2007
Zadanie IIA (Część 2a) - GDDKiA O/WR 19/PO/R/9/2007
Zadanie IIB (Część 2) - GDDKiA O/WR 51/PO/R/R-2/2007
 

OPIS PROJEKTU

Inwestycja obejmuje budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 poprowadzonej nowym szlakiem o łącznej długości 26,765 km, odcinka drogi ekspresowej S8 o długości 0,5 km oraz dwa łączniki: Kobierzyce i Długołęka o łącznej długości 8,15 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w jego północno-zachodniej części. Głównym celem inwestycji jest odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon. Wpłynie to korzystnie na poprawienie bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8 – odcinki: Długołęka-Wrocław i Wrocław-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica-Wrocław oraz usprawni przepływ ruchu tranzytowego.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 3 odrębne zadania:

 • zadanie I (Część 1) – odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489
 • zadanie IIA (Część 2a) – budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do km 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8
 • zadanie IIB (Część 2) – odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 oraz od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500,00 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

KOSZT PROJEKTU

Zadanie I (Część 1) - 779 312 370, 20 zł (brutto)
Zadanie IIA (Część 2a) - 576 781 702,11 zł (brutto)
Zadanie IIB (Część 2) - 2 058 107 021,34 zł (brutto)

Foto.1. Wizualizacja węzła "Kobierzyce" autostrady A8 z drogą krajową nr 35.
Foto.1. Wizualizacja węzła „Kobierzyce” autostrady A8 z drogą krajową nr 35.

PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI

Zadanie I (Część 1) - 26 miesięcy.
Zadanie IIA (Część 2a) - 30 miesięcy.
Zadanie IIB (Część 2) - 29 miesięcy.

Data zakończenia:
Zadanie I (Część 1) - 05.V.2011r. Część II otwarta
Zadanie IIA (Część 2a) - 04.VI.2011r.
Zadanie IIB (Część 2) - 15.VI.2011r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Inwestycja finansowana jest ze środków krajowych będących w dyspozycji Zamawiającego.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
tel. +48 71 334 73 37 do 38, faks +48 71 367 17 69
e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl

NADZÓR INWESTORSKI PEŁNI INŻYNIER KONTRAKTU

Foto 2. Wizualizacja mostu przez rzekę Odrę nad stopniem wodnym Rędzin we Wrocławiu
Foto 2. Wizualizacja mostu przez rzekę Odrę nad stopniem wodnym Rędzin
we Wrocławiu
Konsorcjum firm:
EGIS ROUTE-SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce (Lider)
ul. Puławska 182; 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100, faks +48 22 20 30 101
e-mail: biuro@egisroute.pl

Egis Poland Sp. z o.o. (dawniej Nexel Polska Sp z o.o.)
ul. Puławska 182; 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100, faks +48 22 20 30 101
e-mail: biuro@egis-poland.com

Biprogeo – Projekt Sp. z o.o.
ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław
tel. +48 71 337 46 12, faks. +48 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo.wroc.pl

WYKONAWCY ROBÓT

Zadanie I (Część 1)
Budimex Dromex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

Wartość kontraktu: 779 312 370,20 zł (brutto)
Termin realizacji robót: 26 miesięcy
Data rozpoczęcia robót: 06.10.2008

Zadanie IIA (Część 2a)
Konsorcjum firm:
Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, Polska - Lider
tel. +48 022 548 50 00, faks +48 022 548 56 66

Acciona Infraestructuras S.A.
Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja
28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania - Partner

Wartość kontraktu: 576 781 702,11 zł (brutto)
Termin realizacji robót: 30 miesięcy
Data rozpoczęcia robót: 20.05.2008

Zadanie IIB (Część 2)
Konsorcjum firm:
Lider: Strabag Sp. z o.o.
ul. Brechta 7,
03-472 WARSZAWA

HEILIT + WORNER Budowlana Sp. z o.o.Wrocław
DYWIDAG Bau GmbH, Monachium, Niemcy
Mostostal Warszawa S.A.

Wartość kontraktu: 2 058 107 021,34 zł (brutto)
Termin realizacji robót: 29 miesięcy
Data rozpoczęcia robót: 22.10.2008

PRACE PROJEKTOWE

Foto 3. Wizualizacja węzła "Widawa" autostrady A8 z drogą krajowa nr 5 – docelowo
Foto 3. Wizualizacja węzła "Widawa" autostrady A8 z drogą krajowa nr 5
– docelowo drogą ekspresową S 5
Autostradowa Obwodnica Wrocławia AOW 8 została w całości zaprojektowana przez 4 biura projektowe wchodzące w skład konsorcjum firm:
ARCADIS Profil Sp. z o.o. Warszawa
BBKS – PROJEKT Sp. z o.o. Wrocław
Zespół Badawczo – Projektowy MOSTY – WROCŁAW S.C.
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

Główni projektanci:

 • do km 13+500 Pan Andrzej Berliński ( ARCADIS Profil)
 • od km 13+500 Pan Marek Suchy (BBKS-PROJEKT)

Koordynator całego przedsięwzięcia:

 • Pan Marek Suchy (BBKS-PROJEKT)

Projekt mostu został wykonany przez:

 • Z B-P MOSTY – WROCŁAW s.c., pod kierownictwem: prof. Jana Biliszczuka.

Pozostali członkowie zespołu:

 • Jerzy Onysyk
 • Wojciech Barcik
 • Jacek Szczepański
 • Jerzy Rudze
 • Krzysztof Sadowski
 • Przemysław Prabucki

we współpracy z biurem projektowym BBKS – PROJEKT Sp. z o.o. Wrocław dla rozwiązań drogowych i pozostałych branż oraz Grupy Projektowej „isba” s.c. w celach konsultacji architektonicznych.